English| മലയാളം

2016-2017 വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്ത്യലിസ്റ്റ്

 

 നഗരസഭയുടെ 2016-17 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ പദ്ധികള്‍ പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കുളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

 

     ഗുണഭോക്ത്യലിസ്റ്റ് 2016-17